การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
7th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณจาตุรงค์ จรัสตระกูล
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: ตุลาคม 2555
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(24)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรงค์คูลลิ่ง
สถานที่ตั้งบริษัท: 39/4-5 หมู่ 4 เอส.พี.เค แฟคตอรี่แลนด์ หมู่ 4 ละหาร 11110
ประเทศ/เขต: ไทย
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.